Recap: Puerto Rico defeats Australia

Puerto Rico’s offense explodes, recording 13 hits to take down Australia 19-0.