Luis Escodero hits two-run single

Luis Escodero hits two-run single to add onto Panama’s lead and makes it 4-1.