2008 LLB Asia-Pacific Region Results

Little League Baseball® 2008 Asia-Pacific Region Tournament
July 19-24 , 2008
Hong Kong , China

Teams

Gyeonggi LL Korea 4 – 1
Hong Kong LL Hong Kong 5 – 0
Sanuk LL Chiang Mai, Thailand 2 – 3
Guangzhou LL Guangzhou, China 1 – 4
BB & SB Confederation of India LL New Delhi, India 0 – 5
Tung Yuan LL Wan-Hua, Chinese Taipei 3 – 2
Jakarta LL Jakarta, Indonesia 2 – 3
Hills LL Sydney, Australia 2 – 3
Saipan LL Saipan, CNMI 3 – 2
Tanauan LL Batangas, Philippines 1 – 4
🏆 Southern Guam LL Yona, Guam 5 – 0
Bayside Westhaven LL Auckland, New Zealand 2 – 3
red lines spacer

Tournament

Date Game # Matchup
7/19/08 1 Korea 1 vs. Hong Kong 2
7/19/08 2 Indonesia 3 vs. Australia 2
7/19/08 3 CNMI 2 vs. Philippines 0
7/19/08 4 Thailand 30 vs. India 0
7/19/08 5 China 1 vs. Chinese Taipei 22
7/19/08 6 Guam 7 vs. New Zealand 1
7/20/08 7 Philippines 4 vs. Guam 5
7/20/08 8 Chinese Taipei 16 vs. India 0
7/20/08 9 Thailand 4 vs. Hong Kong 10
7/20/08 10 Australia 2 vs. CNMI 1
7/20/08 11 New Zealand 4 vs. Indonesia 1
7/20/08 12 Korea 18 vs. China 0
7/21/08 13 Philippines 7 vs. Indonesia 8
7/21/08 14 Chinese Taipei 5 vs. Thailand 1
7/21/08 15 India 0 vs. Korea 13
7/21/08 16 CNMI 1 vs. Guam 3
7/21/08 17 Australia 9 vs. New Zealand 4
7/21/08 18 Honk Kong 20 vs. China 0
7/22/08 19 China 2 vs. Thailand 5
7/22/08 20 India 0 vs. Hong Kong 42
7/22/08 21 CNMI 11 vs. New Zealand 0
7/22/08 22 Australia 2 vs. Philippines 4
7/22/08 23 Korea 4 vs. Chinese Taipei 2
7/22/08 24 Guam 3 vs. Indonesia 2
7/23/08 25 Hong Kong 4 vs. Chinese Taipei 1
7/23/08 26 Indonesia 2 vs. CNMI 12
7/23/08 27 Guam 5 vs. Australia 0
7/23/08 28 Thailand 0 vs. Korea 10
7/23/08 29 China 18 vs. India 0
7/23/08 30 New Zealand 1 vs. Philippines 0
7/24/08 31 Korea 7 vs. CNMI 12
7/24/08 Championship Hong Kong 2 vs. Guam 5
Guam advances to the 2008 Big League Baseball World Series.