CHINESE TAIPEI at THAILAND
Score By Innings 1 2 3 4 R H E
CHINESE TAIPEI 1 9 0 3 13 11 0
THAILAND 0 0 0 0 0 1 8

CHINESE TAIPEI 13, THAILAND 0
CHINESE TAIPEI THAILAND
  ab r h bi   ab r h bi
CHEN, CHEN-WEI ss 3 2 3 0 SATO KOTARO c 2 0 0 0
LAN, CHIEN-LUNG 2b 3 1 1 1 NAKAO WATARU 1b 1 0 0 0
HUANG, SHAO-FEI 3b-1b 3 2 2 0 SHIBA DAICHI 2b-p-1b 1 0 0 0
SHIH, HSUN-HAO c 1 1 0 0 SUZUKI SHINJI ss 2 0 0 0
(t2) CHENG, WEI-CHUNG pr-c-cf 1 1 0 0 SUZUKI TAKEMI 3b-p 2 0 1 0
CHEN, WEI-CHIH p-lf 2 1 1 0 (t3) SUZUKI YASUYUKI 2b 0 0 0 0
(b3) TSENG, PO-JUNG lf-p 0 0 0 0 ODAMURA KATSUYA cf 1 0 0 0
WU, SHANG-YU rf-3b-1b 3 3 2 2 SHIMOGAKI SHINTARO lf-rf 1 0 0 0
LI WU, YUNG-HENG lf-p 2 0 0 1 NAGAMI SHUDAI p-lf 1 0 0 0
HUNG, CHUN-YI cf 2 1 1 0 PRAPHATSARA PASANAO 1b-rf 1 0 0 0
CHU, CHAO-YU 1b-rf 3 1 1 0 KAWANA RIKU p-3b 0 0 0 0
DOBASHI YUSUKE rf 1 0 0 0
TEAM TOTALS 23 13 11 4 TEAM TOTALS 13 0 1 0

E: SATO KOTARO(3), SUZUKI SHINJI(2), DOBASHI YUSUKE, SUZUKI TAKEMI, SUZUKI
YASUYUKI. LOB: THAILAND 2, CHINESE TAIPEI 2. 2B: CHEN, CHEN-WEI. SB: HUNG,
CHUN-YI(2), CHEN, CHEN-WEI, WU, SHANG-YU, CHENG, WEI-CHUNG. SB: LI WU, YUNG-HENG,
TSENG, PO-JUNG.

CHINESE TAIPEI IP H R ER BB SO
CHEN, WEI-CHIH W 1.00 0 0 0 1 3
LI WU, YUNG-HENG 2.00 1 0 0 0 4
TSENG, PO-JUNG 1.00 0 0 0 0 2
THAILAND            
NAGAMI SHUDAI L 2.00 8 10 0 1 1
SHIBA DAICHI 1.00 1 0 0 0 2
SUZUKI TAKEMI 0.67 1 3 0 1 0
KAWANA RIKU 0.33 1 0 0 0 1

PB: SATO KOTARO(8). T: 2:30. A: 0.
CHINESE TAIPEI - Top of the 1st:
CHEN, CHEN-WEI singled, advanced to 3rd on error, advanced to home on passed ball.
LAN, CHIEN-LUNG reached on error, tagged out going to 2nd.
HUANG, SHAO-FEI struck out swinging.
SHIH, HSUN-HAO grounded out.
1 run, 1 hit, 2 errors, 0 lob.
THAILAND - Bottom of the 1st:
SATO KOTARO struck out swinging.
NAKAO WATARU struck out swinging.
SHIBA DAICHI walked.
SUZUKI SHINJI struck out looking.
0 run, 0 hit, 0 errors, 1 lob.
CHINESE TAIPEI - Top of the 2nd:
CHEN, WEI-CHIH singled, batted forward to 3rd, tagged out going to home.
WU, SHANG-YU singled, batted forward to 3rd, advanced to home on error.
LI WU, YUNG-HENG sacrifice bunted.
HUNG, CHUN-YI reached on fielder's choice, stole 2nd, advanced to 3rd on error,
advanced to home on error.
CHU, CHAO-YU singled, advanced to 2nd on passed ball, batted forward to 3rd, advanced
to home on passed ball.
CHEN, CHEN-WEI singled, stole 2nd, advanced to 3rd on passed ball, batted forward to
home.
LAN, CHIEN-LUNG singled, batted forward to 3rd, advanced to home on passed ball, 1
RBI.
HUANG, SHAO-FEI singled, advanced to 2nd on error, advanced to 3rd on passed ball,
advanced to home on error.
SHIH, HSUN-HAO walked, CHENG, WEI-CHUNG ran for batter, stole 2nd, advanced to 3rd
on passed ball, batted forward to home.
CHEN, WEI-CHIH reached on error, advanced to 2nd on passed ball, batted forward to
home.
WU, SHANG-YU singled, advanced to home on error, 2 RBI.
LI WU, YUNG-HENG grounded out.
9 runs, 7 hits, 5 errors, 0 lob.
THAILAND - Bottom of the 2nd:
SUZUKI TAKEMI singled, forced out at 2nd.
DOBASHI YUSUKE struck out looking.
ODAMURA KATSUYA reached on fielder's choice.
SHIMOGAKI SHINTARO struck out swinging.
0 runs, 1 hits, 0 errors, 1 lob.
CHINESE TAIPEI - Top of the 3rd:
CHENG, WEI-CHUNG struck out looking.
CHU, CHAO-YU grounded out.
CHEN, CHEN-WEI doubled.
LAN, CHIEN-LUNG struck out swinging.
0 run, 1 hit, 0 error, 1 lob.
THAILAND - Bottom of the 3rd:
NAGAMI SHUDAI struck out looking.
SATO KOTARO grounded out.
PRAPHATSARA PASANAO struck out looking.
0 run, 0 hit, 0 error, 0 lob.
CHINESE TAIPEI - Top of the 4th:
HUANG, SHAO-FEI singled, batted forward to 3rd, advanced to home on error.
SHIH, HSUN-HAO walked, batted forward to 2nd, advanced to 3rd on error, batted
forward to home.
TSENG, PO-JUNG sacrifice bunted.
WU, SHANG-YU reached on error, stole 2nd, batted forward to 3rd, advanced to home on
passed ball.
LI WU, YUNG-HENG grounded out, 1 RBI.
HUNG, CHUN-YI singled, stole 2nd, advanced to 3rd on passed ball.
CHU, CHAO-YU struck out looking.
3 runs, 2 hits, 1 error, 1 lob.
THAILAND - Bottom of the 4th:
SHIBA DAICHI grounded out.
SUZUKI SHINJI struck out swinging.
SUZUKI TAKEMI struck out swinging.
0 runs, 0 hits, 0 error, 0 lob.

This file was created with Fixed It! Baseball ScoreBook on 7/11/2010 at 15:52:13